Công ty bảo vệ tại Cần Thơ cung cấp dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định Uy Tín - Chuyên nghiệp - Chất lượng cao - Gía cả tốt nhất ở Cần Thơ. TRÁCH NHIỆM CỦA BẢO VỆ Giữ gìn an ninh, trật tự : Kiểm soát an ninh trật tự trong phạm vi khu vực bảo